Αρχική πρακτική γιόγκα

"Flat belly" - 7 εύκολα βήματα!

Γιόγκα με έμφαση στους κοιλιακούς μυς του Τύπου σύμφωνα με τη μέθοδο του συγγραφέα Εσωτερική Γιόγκα